به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: شرکت دامداری تلیسه نمونه با همکاری سازمان آتش نشانی شهرستان شهریار، مانور عملیاتی اطفاء حریق با سناریوی از پیش تعیین شده، برای ارتقاء هماهنگی و افزایش آگاهی و آمادگی کارکنان این شرکت، در روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 برگزار گردید.