اطلاعات مسائل مالی، اقتصادی، زیست  محیطی و اجتماعی

گزارش پایداری شرکتی:

شرکت دامـــداری تلیسه نمونه از اصول تعریف شده در امر راهبــــری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره، کمیته های تخصصی( کمیته حسابرسی داخلی،کمیته ریسک، کمیته انتصابات،کمیته ریسک، کمیتهای فنی دامپروری و کشاورزی )در حوزه درون سازمانی بهره می برد و سعی در شفاف سازی فعالیت ایجاد محیطی سالم و پاک در سازمان جهت افزایش اعتماد بین سهامداران و سایر ذینفعان دارد.

بعد محیط زیست:

 • بهبود وضعیت تصفیه خانه شرکت با روش بیولوژیک و پساب دامداری بعد از مراحل تصفیه جهت استفاده در زمینهای زراعی
 • رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان: باتوجه به افزایش سطح اگهی مصرف کنندگان و آثار آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده نسبت به محیط زیست تقاضا به سمت محصولات سبز و اورگانیک رو افزایش می باشد. از این رو شرکت های لبنی به عنوان مشتریان اصلی شرکت تحت تاثیر نگرش مصرف کننده نهایی شاخص های از قبیل: پایین بودن بار میکروبی می باشد، فقدان انتی بیوتیک در شیر، سلامت شیر(از لحاظ بیماری های مشترک دام و انسان، عدم فساد پذیری شیر، عدم الکل و ترکیبات مضر شیرو…)تعیین می نماید که این شرکت تاکنون موفق به تولید و تحویل سالم ترین و با کیفیت ترین شیر به مشتریان بوده است و این امر با اقدامات پیشگیرانه و اقدامات کنترل کیفی مداوم سیر گردید، اقدامات پیشگیرانه شامل:واکسناسیون علیه بیماری های غفونی و مشترک با انسان، قرنطینه به موقع دام های بیمار، فعالیت و نظارت مستمر دامپزشکان و مشاوران استخدامی و پیمانی.
 • اقدام کنترل کیفی مداوم شامل: تفکیک شیر دام های تحت درمان آنتی بیوتیک با حساسیت بالا و تحویل شیر عاری از انتی بیوتیک به مشتریان وجود آزمایشگاه مستقر در داخل شرکت و همچنین استفاده از آزمایشگاه های بیرون جهت کنترل مستمر کیفیت و سلامت شیر.
 • تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها: زباله ها و ضایعات شرکت شامل زباله های عفونی و دامپزشکی، ضایعات قابل بازیافت زباله های معمولی و خانگی ضایعات و تلفات دام، فاضلاب خروجی اسطبل ها
 • زباله های عفونی و بیمارستانی: با انعقاد قرارداد با شرکت آرمان محیط پاک ایرانیان توسط ماشین های حمل ویژه زباله های عفونی و خطرناک به سایت امحاء تحویل داده که بر اساس روش های استاندار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مربوطه بی خطر سازی و امحاءمی گردد.
 • ضایعات قابل بازیافت(غیر الوده و غیر خطرناک شامل لوله ها و پلاتیک های ضایعاتی، ابزار آلات و…) در محل جدا نگهداری و هر ماه یا هر دوره بفروش رسانده می شود.
 • زباله های معمولی(خانگی)در سطل اشغال های دربدارتجمیع و هر روز توسط ماشین های حمل زباله شهرداری خارج می گردد.
 • تلفات ضایعات دام: با توجه به حضور دائم نماینده شبکه دامپزشکی در شرکت دام ها از کلیه بیماری های مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت غیر قابل مصرف بودن، ضبط می گردند.
 • فاضلاب و پساب خروجی اسطبل با سرمایه گذاری مناسب صورت گرفته و ایجاد سیستم انتقال و تصفیه خانه پیشرفته و تکنولوژی روز،طی فرایند استاندارد و تحت مدیریت پایش روزانه از لحاظ پارامترهای زیست محیطی به نحو مناسب مدیریت مدیریت می گردد.
 • اصلاح سیستم روشنایی در کلیه واحد ها که علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش حوادث ناشی از کار موجب کاهش مصرف انرژی نیز می گردد.
 • با عنایت به اینکه شرکت دارای 7 حلقه چاه آب و ژنراتور برق فعال می باشد و با توجه به همجواری با شهرستان شهریار جهت صرفه جویی از مصرف برق شهری،لذا در طول روز از برق تولیدی ژنراتور شرکت در سیستم روشنایی و دیگر قسمتهای مورد استفاده اقدام می گردد
 • برگزاری دوره های آموزش زیسط محیطی و تعیین پرسنل و عقد قرارداد با مشاور hse جهت اجرای هرچه بهتر امور زیست محیطی در شرکت.

 

گواهینامه های بهداشت و سلامت و نگهداری کارکنان:

1- گواهی نامه های اخذ شده و اقدامات صورت گرفته:

1-1- معاینات پزشکی بدو استخدام و ادواری پرسنل شامل: ادیومتری، اسپیرومتری، اپتومتری، آزمایش خون و.. تشکیل پرونده پزشکی.

2-1- تهیه کارت سلامت بهداشتی جهت پرسنل شیر دوش، رانندگان تانگر حمل شیر و آبدارخانه.

3-1-اخذ گواهینامه سلامت دستگاه ها و ماشین آلات شامل مخازن تحت فشار، تانکر ها، بویلرها،چاهای ارت،کپسول های اطفائ حریق و اتاق های ژنراتور.

4-1- عقد قرارداد با پزشک برای حضور  در شرکت  و پیگیری سلامت پرسنل به صورت هفتگی.

بعد اقتصادی:

1- تولید شیر خام به عنوان محصول اصلی شرکت به میزان 49.126 در سال معادل006/0درصد از سهم بازار کشور

2- رشد تولید شیر شرکت با معیار تولید به قیمت ثابت 98 طی دوره مورد گزارش نسبت به سال قبل معادل6 درصد بوده است.

  اطلاعات در خصوص مسئولیت ها و رسالت  اجتماعی:

بر اساس برنامه هفتم بنیاد مستضعفان  انقلاب اسلامی مبنی بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی با هماهنگی بنیاد از  محل سهم سود نقدی بنیاد مستضعفان  انقلاب اسلامی به عنوان سهامدار عمده به میزان 4 درصد و بر اساس شیوه نامه مسئولیت اجتماعی ذیل، به شرکت های گروه بنباد مستضعفان انقلاب اسلامی  ماموریت داده شده است.

1- مشارکت در گروه بنیاد برای توسعه وآبادانی کشور

2- فرهنگ سازی روحیه کارهای جهادی و پاسداشت ارزش ها در گروه بنیاد

3- رفع محرومیت از محیط جغرافیایی پیرامون شرکت های گروه بنیاد

مین علوفه را کاهش دهد.