به گزارش روابط عمومی شرکت تلیسه نمونه: در روز شنبه مورخ 1403/2/29 شرکت تلیسه نمونه جهت پرورش ماهی در سال 1403 اقدام به خرید و تخلیه 150 هزار قطعه ماهی قزل آلا از نژاد فرانسوی نمود. برآورد می‌شود تولید در سال جاری حدود 50 تن باشد.
یکی از افتخارات شرکت تلیسه نمونه در پرورش ماهی قزل آلا، بزرگترین واحد تولید قزل آلا در استخر دو منظوره در سطح استان تهران می باشد