بر اساس برنامه هفتم بنیاد مستضعفان مبنی بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی با هماهنگی بنیاد علوی بر اساس شیوه نامه مسئولیت اجتماعی ذیل به شرکت های گروه بنباد مستضعفان ماموریت داده شده است
1- مشارکت در گروه بنیاد در توسعه و ابادانی کشور
2- فرهنگ سازی روحیه کارهای جهادی و پاسداشت ارزش ها در گروه بنیاد
3- رفع محرومیت از محیط جغرافیایی پیرامون شرکت های گروه بنیاد
لذا شرکت دامداری تلیسه نمونه در راستای شیوه نامه رسالت اجتماعی در سال 1402 توانسته فعالیتهایی در زمینه فراهم نمودن امکانات آموزشی جهت رفاه حال دانش اموزان مدارس کم برخوردار از امکانات در مناطق شهرستان شهریار و فشافویه و همچنین کمکهای غیر نقدی به اقشار آسب پذیر تحت پوشش اداره بهزیستی و مراکز توانبخشی و آسایشگاه سالمندان شهرستان شهریار و استان البرز(آسایشگاه کهریزک استان البرز)اقدامات موثری راانجام نماید

photo_8_2023-11-03_23-11-14
photo_5_2023-11-03_23-11-14
photo_6_2023-11-03_23-11-14
photo_4_2023-11-03_23-11-14
photo_3_2023-11-03_23-11-14
photo_2_2023-11-03_23-11-14
photo_1_2023-11-03_23-11-14
photo_9_2023-11-03_23-11-14
photo_7_2023-11-03_23-11-14
previous arrow
next arrow
photo_8_2023-11-03_23-11-14
photo_5_2023-11-03_23-11-14
photo_6_2023-11-03_23-11-14
photo_4_2023-11-03_23-11-14
photo_3_2023-11-03_23-11-14
photo_2_2023-11-03_23-11-14
photo_1_2023-11-03_23-11-14
photo_9_2023-11-03_23-11-14
photo_7_2023-11-03_23-11-14
previous arrow
next arrow

لینک ورود به جلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده

نام کاربری : بخش عددی کد بورسی

کلمه عبور : بخش عددی کد بورسی