آگهی های استخدام

استخدام مهر 1402

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در نظر دارد به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی در بخش دامپروری اقدام به جذب نیرو نماید. متقاضیان می توانند جهت نام نویسی با شرایط زیر به واحد نگهبانی جهت دریافت فرم مراجعه نمایند.

1) حداکثر سن 35

2) حداقل مدرک تحصیلی سیکل