بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران گرامی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت رأس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/01/1403 در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس : شهریار-میدان نماز – بلوار پلیس – کیلومتر 2 جاده شهریار، تهران – قره تپه با دستور جلسه ذیل تشکیل می گردد.

دستور جلسه :

  • تعیین اعضای هیات مدیره
  • سایر تصمیماتی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است